Szkolenie dla pracowników przedszkola nr 3 w Stalowej Woli.

 

Szkolenia pierwszej pomocy dla osób pracujących z dziećmi są jednym z naszych priorytetów. Jak pokazują statystyki przypadki zakrztuszeń i zadławień stanowią znaczny problem wśród najmłodszych, dlatego popularyzacja wiedzy na temat szybkiego reagowania w takich krytycznych sytuacjach jest dla nas kluczowa. 

Przeszkoleni opiekunowie to znaczna poprawa bezpieczeństwa dzieci

 

Prowadzone przez zespół LifeVac w szkołach i przedszkolach skierowane są przede wszystkim do opiekunów i wychowawców, którzy większość czasu spędzają właśnie z młodzieżą. Mamy jednak świadomość, że miejscami, w których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z niedrożnością dróg oddechowych są korytarze i stołówki. Zawsze sugerujemy więc przeszkolenie całego personelu, nawet osób, które teoretycznie nie są obciążone bezpośrednią odpowiedzialnością za podopiecznych danej jednostki. 

1. Szkolenie przekłada się na mniejsze ryzyko poważnych wypadków, a tym samym większe bezpieczeństwo podopiecznych

 

2. Kurs stanowi wartość dla personelu oferując możliwość zwiększenia kompetencji i rozwoju zawodowego

 

3. Szkolenia i praktyczne umiejętności personelu z zakresu pierwszej pomocy stanowią ważny argument na rzecz wyboru przedszkola przez rodziców 

Nasi trenerzy

 

Marcin Kotula

Instruktor Pierwszej Pomocy Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA)

 

Rafał Skiba

Ratownik Medyczny, 

Zakres szkolenia z pierwszej pomocy

- bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia

- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

- postępowanie z osobą nieprzytomną z i bez oddechu

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlaka, dziecka, dorosłego, osoby otyłej (fantom FAT old Fred) oraz Brayden ze wskaźnikami LED

- użycie defibrylatora automatycznego AED

- układanie w pozycji bezpiecznej

- tamowanie krwotoków, zabezpieczenie ran

- unieruchomienie zwichnięć, skręceń, złamań

- postępowanie przy zadławieniach u niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej z zastosowaniem kamizelki do ćwiczeń ACT FAST

udrożnienie dróg oddechowych za pomocą urządzenia LifeVac

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia

- postępowanie przy oparzeniach, omdleniu, amputacji, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym

- postępowanie w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego

„Szkolenia ze specjalistami LifeVac to czysta przyjemność i wiedza, która ratuje życie. Obaj szkoleniowcy ciekawie opowiadają i wprowadzają przyjacielską atmosferę, dzięki czemu można naprawdę dużo zapamiętać. Świetnym aspektem szkolenia jest możliwość wypróbowania zdobytej wiedzy na fantomie. Tu teoria i praktyka idą w parze. Szkolenie na piątkę z plusem!”

Konrad 

46492399_384074445692712_6181304249364774912_n.jpg
53808704_2222968307726264_4439105818633175040_n.jpg
47489780_2305947576306529_7027777372090793984_n.jpg
50666112_2015436068571526_1241670819025780736_n.jpg
53241767_970097290047476_468878852400087040_n.jpg
46486179_265280891002494_2029944313097486336_n.jpg
45657539_2333495556879191_2451015029827305472_n.jpg