Zawał serca to martwica tkanki mięśnia sercowego spowodowana jego niedotlenieniem. Przyczyną najczęściej jest nagłe ograniczenie lub brak przepływu krwi w naczyniach wieńcowych, doprowadzających tlen i substancje odżywcze do serca.


ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO OBJAWY​:


Czy zawał serca musi boleć? Jak rozpoznać zawał serca?


 • ból w klatce piersiowej – zlokalizowany najczęściej za mostkiem, zwykle bardzo silny, piekący, dławiący, gniotący lub ściskający. Niezależny od fazy oddechu, trwa powyżej kilkunastu minut.
 • duszność,
 • bladość i zimne poty,
 • ból i zawroty głowy.45650816_180190722845527_926808269794574336_n.jpg


POSTĘPOWANIE. PIERWSZA POMOC.


 • Wezwij Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego 999 lub 112 !!!
 • Ułożyć chorego w pozycji półsiedzącej z podgiętymi nogami
 • Maksymalnie ogranicz wysiłek
 • Rozluźnić odzież
 • Udostępnić dopływ świeżego powietrza
 • Jeżeli jest przytomny i nie ma przeciwwskazań (alergie, krwotoki) podać aspirynę 300 mg (Polopiryna). 
 • Pozostań przy chorym, kontroluj funkcje życiowe, przygotuj się na możliwość rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)


Nie czekaj, reaguj i podaj dalej jak ratować ludzkie życie.