Skrót 3xP może kojarzyć się z technikami biznesowymi, logistycznymi, podatkowymi i innymi, które w jakiś sposób mogą mieć pozytywny wpływ na podejmowane przez nas działania. Jest jednak taka zasada 3xP, która może okazać się najważniejszą i najlepiej wykorzystaną w Twoim życiu. Mowa o tej w stylu LifeVac!


Czym jest LifeVac?

LifeVac to opatentowane urządzenie opracowane w celu udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia. Jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku. 

LifeVac możesz zastosować u:

 • kobiet w ciąży,
 • dorosłych, w tym seniorów,
 • dzieci (ważących powyżej 18 kg),
 • osób niepełnosprawnych -  z dysfunkcją ruchu (leżącej),
 • osób borykających się z zaburzeniami przełykania (dysfagią).

 


Co to jest zadławienie i jakie są jego przyczyny? 

Zgodnie z definicją, zadławienie to niedrożność dróg oddechowych przez ciało obce. Jest jednym ze stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia, które wymaga szybkiej interwencji - udzielenia pierwszej pomocy. Najprościej mówiąc jest to sytuacja, kiedy drogi oddechowe zostają całkowicie zatkane, uniemożliwiając lub ograniczając zdolność osoby do oddychania. 


W przypadku dorosłych najczęstszą przyczyną zadławień jest:

 • nieuważne spożywanie posiłków, 
 • jedzenie “w biegu” lub w trakcie rozmowy,
 • spożywanie posiłków w pozycji leżącej. 


Jeśli chodzi o dzieci, ryzyko zadławienia jest znacznie większe niż u dorosłych. Pojawia się również więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. 

Podobnie jak w przypadku dorosłych, duża część zadławień występuje w trakcie posiłku, w wyniku:

 • niedokładnego żucia, 
 • szybkiego połykania kawałków, 
 • jedzenia w trakcie zabawy, ruchu.


Jednak ogromny udział w zadławieniach u dzieci mają trafiające do buzi drobne przedmioty (które ostatecznie okazują się nie takie małe, w porównaniu z tchawicą o średnicy jedynie 7mm!), takie jak:

 • guziki - znalezione na dywanie są łatwym łupem dla małych rączek;
 • koraliki - kuszą swoim wyglądem, przypominając cukierki (dziecko nie przepuści takiej okazji!);
 • kamyczki - znalezione na spacerze często nie pozostają jedynie w rączce małego odkrywcy;
 • monety - porozrzucane po domu, czy plątające się po łatwo dostępnych kieszeniach „klepaki” nie tylko błyszczą, ale także wydają ciekawe dźwięki… może też dobrze smakują?;
 • zabawki lub ich elementy - pełno ich w miejscach dziecięcych zabaw, a w buzi wylądować mogą zupełnie bezwiednie.

Objawy zadławienia

Wyróżnić można 2 rodzaje zadławień:

 1. zadławienie lekkie (zadławienie częściowe, zakrztuszenie) – częściowe zamknięcie górnych dróg oddechowych przez ciało obce;
 2. zadławienie ciężkie (całkowite) – całkowite zamknięcie górnych dróg oddechowych przez ciało obce.


W przypadku zadławienia lekkiego (inaczej zadławienia częściowego lub zakrztuszenia) objawami są:

 • zaczerwienienie twarzy,
 • utrudniony, niespokojny oddech,
 • poszkodowany może samodzielnie oddychać i artykułować dźwięki.


Zadławienie ciężkie (całkowite) charakteryzuje się:

 • sinicą (zaczerwieniona skóra twarzy zaczyna sinieć),
 • kaszel jest nieefektywny – odkrztuszanie ciała obcego nie przynosi rezultatów,
 • poszkodowany nie jest w stanie złapać tchu, samodzielnie oddychać i artykułować dźwięków,
 • w efekcie braku możliwości złapania oddechu poszkodowany przestaje oddychać.


Jak działa LifeVac?

LifeVac to urządzenie wykorzystywane w przypadku zadławienia. Jego działanie polega na zassaniu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego, umożliwiając wyprowadzenie go na zewnątrz. Jest ono nieinwazyjne i bezpieczne - jego użycie nie wymaga umieszczenia żadnego elementu w ustach czy drogach oddechowych.


3xP: Przyłóż. Przyciśnij. Pociągnij.


 1. Przyłóż maskę do twarzy obejmując szczelnie usta i nos.
 2. Przyciśnij rączkę urządzenia w kierunku twarzy.
 3. Pociągnij za rączkę do siebie.

Czynność powtarzaj do 5 razy (za każdym razem sprawdzając, czy drogi oddechowe nie zostały udrożnione). 

Jeśli ciało obce nie zostało jednak usunięte i poszkodowany nie oddycha, należy przystąpić do RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)


RKO wykonuje się, gdy poszkodowany jest nieprzytomny oraz nie oddycha.

 • Poszkodowaną osobę ułóż na równej, twardej powierzchni.
 • Oburącz, kładąc jedną rękę na czole, drugą na żuchwie, ostrożnie odchyl głowę poszkodowanego.
 • Kciukiem i palcem wskazującym ręki od strony czoła zaciśnij miękkie części nosa poszkodowanego.
 • Utrzymując uniesienie brody, rozchyl delikatnie jego usta. 
 • Nabierz powietrza, obejmując następnie swoimi ustami usta osoby dławiącej się i sprawdzamy szczelność. Jeśli pod ręką mamy maseczkę do sztucznego oddychania, wdechy ratownicze należy wykonywać z jej użyciem - zabezpiecza przed wydzielinami i minimalizuje ona ryzyko infekcji.

 • Wykonaj 5 wdechów, po 1-1,5 sekundy każdy.
 • Jeśli poszkodowany nie odzyskuje przytomności, przejdź do standardowego RKO, czyli ucisków i wdechów ratowniczych w stosunku 30:2.


Schematy tworzone są, aby ułatwiać nam podstawowe i bardziej skomplikowane czynności. Jedni je doceniają, inni schematycznego postępowania wręcz nienawidzą. Bywają jednak takie, które powinniśmy szczególnie doceniać, i których powinniśmy się trzymać niezależnie od preferencji, a szczególnie te, które mogą uratować ludzkie życie. PRZYŁÓŻ – PRZYCIŚNIJ – POCIĄGNIJ. Wykorzystaj zasadę 3xP z LifeVac - dzięki niej możesz sprawić, że czyjeś serce znowu zacznie bić!