16 października 2019


LifeVac Polska podczas Rejonowej Konferencji Naukowej z promocji Zdrowia - Szkoła Promująca Zdrowie w teorii i praktyce. Jak zawsze staramy się być tam, gdzie można nieść pomoc i uczyć pomocy.


7.png